วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเวอร์ชั่นใหม่ 3.5 ได้มีการแยกหน้าจอและระบบฐานข้อมูลระหว่างการทำ CSA และ ERM โดยที่ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มสามารถบันทึกข้อมูลและติดตามผลได้แยกจากกัน 
สามารถเข้าดูได้จากลิงก์เข้าโปรแกรม Demo